Menu

Kennismaken met Joyce Langenacker (voorzitter)

Wie is Joyce?
Gedurende de laatste elf jaar ben ik voor de Partij van de Arbeid vanuit verschillende rollen als raadslid, fractievoorzitteren wethouder actief geweest in het lokaal bestuur van Haarlem. Voordat ik wethouder werd was ik vooral projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling\in verschillende gemeenten, zoals Beverwijk en Leiden. Ook was ik zeven jaar werkzaam op de hogeschool InHolland als docent Communicatie. Het lokaal bestuur is mijn grote passie en ik ben blij dat ik mehier nu als wethouder fulltime voor kan inzetten. Ik woon met veel plezier, samen met mijn man en drie dochters, in Haarlem, een prachtige stad om in te wonen en te werken. Ik wil een open en toegankelijkebestuurder zijn die er is voor de stad, dat is ook mijn motto: de politiek is er voor de stad en niet andersom.

Eerste ervaring met de wethoudersvereniging?
De vereniging was eigenlijk al bij mij in beeld voordat ik wethouder werd. Dus ik ben als wethouder meteen lid geworden en toen de gelegenheid zich voor deed ben ik ook in het bestuur actief geworden. Vanaf de start van mijn wethouderschap kon ik hierdoor breder aan de slag dan alleen voor mijn eigen gemeente en portefeuille. Door mijn bestuurslidmaatschap kwam ik met veel andere actieve en inspirerende wethouders in contact; dat hielp mij in mijn eigen praktijk.

Wat kon de vereniging voor jou betekenen?
Ik had enorm veel aan het ‘starterspakket’ voor wethouders dat je van de wethoudersvereniging kreeg. Daarnaast wilde ik vooral een breder netwerk van wethouders om samen ervaringen te kunnen uitwisselen en om op een veilige manier te kunnen sparren met wethouders in het land. Ik had ook behoefte aan intervisie met andere startende wethouders. Achteraf gezien was dat denk ik echt van toegevoegde waarde geweest omdat starten als wethouder soms best zwaar is en
reflectie daarbij helpt. Elke gemeente is anders en elke wethouder is anders, maar juist daarom is sparren in een veilige omgeving heel goed. In het begin heb ik dat wel in een intervisiegroep van mijn eigen partij gedaan.

Wat zijn je ambities voor de vereniging de komende tijd?
Ik vind het een grote eer dat ik voorzitter mag zijn van de wethoudersvereniging. In mijn rol als voorzitter wil ik me inzetten voor het continue professionaliseren van het wethoudersvak. Ik wil verbinding leggen tussen het bestuur en alle wethouders in het land. We zetten in op de actualiteit waar wethouders mee te maken hebben, recente voorbeelden hiervan zijn bedreigingen en opvang van asielzoekers. De vereniging is een adviesfunctie voor de individuele wethouder maar ook voor de gehele lokale democratie. Het is belangrijk om op te blijven komen voor wethouders in gesprekken met het ministerie en andere actoren, want we zijn soms best een kwetsbare beroepsgroep die beschermd moet worden. Dus zorgen we voor goede arbeidsvoorwaarden, een goede dienstverlening, professionalisering en ontwikkeling voor iedereen. Hopelijk gaat dit leiden naar 1000 leden!

U bent hier

Deel deze pagina