Menu

Kennisatelier 4 Mediation Vaardigheden: ervaar de kracht van mediation!

Kennisatelier 4 Mediation Vaardigheden: ervaar de kracht van mediation!

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk als wethouder komen we regelmatig (potentiële) geschillen en conflicten tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging om ons eigen oplossend vermogen in te zetten bij conflicten. Zeker als het een conflict van een ander, een bewoner of een organisatie betreft. We gaan adviseren, sturen en indien nodig treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing zouden zijn gekomen. Maar hoe doen die partijen dat en wat zou jouw rol als bemiddelaar kunnen zijn? Mediation is één van de wegen die kunnen worden bewandeld.

In deze workshop gaan we aan de slag met het oefenen van een aantal mediationvaardigheden. Aan het eind van de workshop zult u hebben ervaren wat de kracht van mediation is. De workshop zal de volgende elementen bevatten: introductie wat is mediation, hoe en waanneer te gebruiken, basisvaardigheden en actieve training ervan. Aan de hand van specifieke casussen zullen de volgende vaardigheden worden geoefend: actief luisteren, open vragen stellen, doorvragen, oordeel uitstellen, van standpunt naar belangen.


Spreker(s): Pien Hoogenboom - hoofd Opleidingen van Limetree (www.thelimetree.nl)
Voorzitter: Frank Speel -  lid congrescommissie - voormalig wethouder gemeente Zoetermeer

U bent hier

Deel deze pagina