Menu

Loopbaan en intervisie

Met intervisie wordt voorzien in de behoefte om in een veilige omgeving van elkaar te leren en zodoende op een andere manier om te gaan met vraagstukken. De methode van intervisie stelt de deelnemers in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen.

Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt,optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vak inhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen.

De werkwijze van intervisie stimuleert ook voor de overige deelnemers een andere kijk op de wijze waarop hij/zij het wethouderschap invult. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een vragende en analytische houding hebben, dat zij goed kunnen luisteren en verkennen, alvorens zij alternatieven voorstellen en eigen ervaring inbrengen. Aan de orde te stellen onderwerpen kunnen, bijv. de volgende zijn:
• bestuurlijke probleemsituaties
• politiek draagvlak binnen de eigen partij en in de coalitie
• optreden in en samenwerking met de gemeenteraad
• eigen houdbaarheid
• bezinning op en voorkoming van escalaties
• omgang met de pers
 

Data en locatie
In dit jaar van de verkiezingen hanteren wij een open inschrijving, zodat wij op basis van de behoefte groepen kunnen samenstellen. De startdatum en -locatie worden nadien bepaald. Als een groep vol zit maar u interesse
heeft voor deze plaats dan vragen wij u om u alsnog aan te melden zodat wij u op een reservelijst kunnen plaatsen. Tijdens deze eerste bijeenkomst worden de overige bijeenkomsten gezamenlijk ingepland met de deelnemers. Iedere wethouder ontvangt eenmaal de groep in zijn of haar gemeente.

Tijdsinvestering en kosten
Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst worden gezamenlijk de overige (5)bijeenkomsten ingepland. Voorafgaand vindt een persoonlijkeintake plaats.

Begeleiding
De Intervisiebegeleiders zijn; Hilda de Reeder, Kees van Rooijen, Kees Feenstra, Liesbeth Tettero en Henk-Jan Bierling. Zij hebben eerder succesvol intervisietrajecten
voor de Wethoudersvereniging begeleid.

Aanmelden of meer informatie
Voor meer informatie ‘over kosten en deelname of uw
aanmelding kunt u contact opnemen met het bureau van
de Wethoudersvereniging op 070-373 8123
of info@wethoudersvereniging.nl

Wilt u zich alvast inschrijven voor een intervisietraject maar zijn de nieuwe data nog niet bekend gemaakt?

Laat dan uw gegevens achter, klik hier voor een voorinschrijving>>

U bent hier

Deel deze pagina