Menu

Kennisatelier 6 Strategische communicatie, CO2-reductie en hernieuwbare energie

In dit kennisatelier wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld een strategisch communicatiemiddel besproken, dat bijdraagt aan CO2-reductie en realisatie van hernieuwbare energie.
Softs Nederland verzorgt sponsoring van zonne-energie voor scholen, sportclubs, wijkcentra, zorginstellingen en hun community. Schijnt de zon, dan wekken multifunctionele zonnecentrales van Softs energie op. Is het bewolkt, dan draait het systeem een slag en absorbeert bijvoorbeeld CO2. Of het draait nog een slag en toont een communicatieboodschap. De driehoekige panelen zijn ook te gebruiken om de lucht te zuiveren (bijvoorbeeld op geluidsschermen langs de snelweg) of om regenwater op te vangen. 
 
De maatschappelijke organisaties worden geholpen om binnen vijf jaar, zonder zelf te investeren, economisch energieneutraal te worden. Met een energierekening van 0,- euro blijft er meer geld over om te besteden aan de kerntaken. Tegelijk wordt een groot deel van de arbeid voor de assemblage en het onderhoud van de Softs geleverd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit biedt een belangrijke sociale return.
 
Voor gemeenten is het samenwerken met Softs een kans om ambities op het gebied van CO2 reductie en hernieuwbare energie te realiseren. Ook biedt het kansen om social impact te realiseren. De maatschappelijke organisaties stellen oppervlakte beschikbaar voor Softs panelen en krijgen in ruil daarvoor zonne-energie en de overige opbrengsten van de panelen. Samen met Softs wordt er een energiesponsorplan opgesteld voor de verduurzamingsmaatregelen in de maatschappelijke organisatie en het door-investeren van opbrengsten in zonnepanelen binnen de community. Softs zorgt samen met de maatschappelijke organisaties voor de sponsoring door partners die hun MVO-beleid inhoud willen geven, die social return willen afnemen, CO2-certificaten of fijnstof willen afvangen of communicatieruimte willen benutten. 
 
BNG Bank heeft meegewerkt aan het maatschappelijke businessmodel van Softs en draagt bij aan de financiering van verduurzaming van de maatschappelijke organisaties die participeren in het initiatief. Randvoorwaarde is gemeentelijke regie op de openbare ruimte. De gemeente moet de aanpak wensen en bereid zijn locaties en maatschappelijke organisaties te mobiliseren c.q. selecteren.
 
In dit kennisatelier gaan we, aan de hand van kennis vanuit BNG Bank en praktijkkennis van de gemeente Ridderkerk, met u in gesprek over dit strategisch communicatiemiddel. We geven u handvatten om de mogelijkheden hiervan voor uw eigen gemeente verder te verkennen en mogelijkerwijs in te voeren. 
 

Spreker(s): Caspar Boendermaker – BNG Bank

Voorzitter: Lian Merkx - Programmamanager Energie van de VNG

 

U bent hier

Deel deze pagina