Menu

Tien tips van Pieter Broertjes

Communiceren is een vak. Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant, had voor de 220 wethouders op de Wethoudersconferentie 2016 tien tips voor betere communicatie in de huidige verwarrende tijden.

Tip 1 van Pieter Broertjes: Beantwoord elke mail en elke brief en wees eerlijk in je antwoord.

2. Reageer zo snel mogelijk. Antwoord vandaag en stel je reactie niet uit tot morgen.

3. Pak de telefoon als dat sneller en efficiënter is.

4. Spoor ambtenaren aan hetzelfde te doen, en zorg dat zij ook de telefoon pakken als dat sneller en efficiënter is.

5. Blijf in contact met de journalist, ook als er een lelijk stukje is verschenen. Het contact verbreken en niet meer praten met de journalist is kinderachtig.

6. Gebruik sociale media als positief communicatiemiddel.

7. Volg mediatraining als u onzeker bent. Voelt u zich niet te groot voor mediatraining.

8. Investeer niet alleen in daadkracht maar ook in draagkracht want het is belangrijk verbinding te maken met je inwoners.

9. Heb oog voor het gevoel, ongemak en de frustraties van inwoners. Begrip tonen is belangrijk; word niet cynisch.

10. Wie het precies weet, moeten we wantrouwen.

Tegenstelling boven-onder

Met zijn tien tips sloot Pieter Broertjes zijn bijdrage “Communiceren is een vak” af aan de Wethoudersconferentie 2016 in Fort Voordorp in het Utrechtse Groenekan. Broertjes hield de wethouders voor dat zij de wereld niet moeten bekijken van uit de klassieke politieke tegenstelling tussen links en rechts. “Als het gaat om de opstand van de vergetenen, gaat het om de tegenstelling tussen boven en onder.”

Als burgemeester heeft Broertjes dat zelf ervaren toen er in de vluchtelingendiscussie werd gekozen vanwege het bewaken van de openbare orde en veiligheid voor het opschalen naar Grip-4 voor Hilversum en de omliggende gemeenten. “Wat betekende dat? De burgemeester van Hilversum krijgt alle macht. Een actiegroep met zevenduizend volgers op Facebook organiseerde een demonstratie met als boodschap dat de democratie uit naam van Broertjes, dictator in Hilversum, werd begraven. Het was het dieptepunt in mijn loopbaan als burgemeester”.

Strijd tussen beeld en werkelijkheid

Broertjes waarschuwde dat communicatie een stiefkind van het openbaar bestuur is. Er wordt urenlang vergaderd, en pas op het eind komt de vraag aan de orde wat gaan we de buitenwereld vertellen? Het opstellen van die boodschap verloopt chaotisch en miskent dat juist communicatie in de huidige veranderende en verwarrende tijden het verschil tussen succes en falen bepaalt. “Feiten doen er niet meer toe. Ik ben dertig jaar journalist geweest en vijf jaar burgemeester. Het is een voortdurende strijd tussen beeld en werkelijkheid. 44 Procent van de Amerikaanse kiezers haalt feiten uit Facebook, maar op Facebook staan geen feiten!”

Wantrouwen tussen bestuur en media

De media zijn voor Broertjes het grote verschil tussen zijn burgemeesterschap en zijn functie als hoofdredacteur. “Er is een enorm wantrouwen tussen bestuur en journalistiek. De journalistiek zoekt altijd naar het complot. Zaken uitspitten gebeurt niet meer door bezuinigingen in de journalistiek.”

“Ook mijn wethouders zijn bang voor de pers. Het wantrouwen is nog erger geworden door sociale media. De waarheid doet er op sociale media niet toe.”

Broertjes citeerde daarom Hans Boutellier dat de beschavingsbuffer is verdwenen en dat verhuftering de norm is geworden. De uitslagen van het Oekraine-referendum, het Brexit-referendum en de verkiezing van Trump tot nieuwe Amerikaanse president “hebben we niet zien aankomen”, aldus Broertjes. “Er is een disconnectie tussen boven en onder en dat heeft iets te maken met die vergeten klasse.”

Nieuwsbrief op maat voor inwoners

Broertjes stelde vast dat we een serieus probleem hebben in een wereld waarin internet zijn belofte niet is nagekomen dat iedereen over alle informatie beschikt. Facebook en Google zijn de miljardenimperiums die de macht op het internet in handen hebben.

Als burgemeester heeft Broertjes meer twittervolgers in Hilversum dan de regionale krant Gooi- en Eemlander er abonnees heeft. “Cruciaal is daarom ons contact met burgers. De gemeente Stichtse Vecht zegt tegen journalisten: we maken geen persbericht meer want daar wordt u lui van. Kom maar naar ons, de bron, als je wat wilt weten. En Stichtse Vecht maakt nieuwsbrieven op maat voor de burger. Interessant!”

Grieven serieus nemen

Broertjes’ oproep aan de wethouders was daarom de grieven van inwoners serieus te nemen. “Vier op de tien inwoners heeft problemen met de overheid: onvoldoende kennis van zaken van de ambtenaren, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, je moet te lang wachten op een uitspraak en je krijgt geen begrip. Met deze grieven moeten we wat meer doen”.

Bestuurders en ambtenaren moeten daarom op zoek gaan naar de frontlijnen waar de problemen zijn. Bestuurders moeten er voor zorgen dat de mensen in die frontlijnen hun werk goed kunnen doen. “Het gaat daarbij om kernwaarden als eerlijkheid, beleefdheid, dapperheid en inwoners stimuleren tot actief burgerschap. Want verzet tegen moreel verval moet de kern van ons antw.

 

U bent hier

Deel deze pagina