Menu

Wethouders in strijd tegen armoede en schulden - 8 maart en 13 maart 2018

Twee wethouders aan het woord over hun strijd tegen armoede en schulden in hun gemeente, en hoe Startpunt Geldzaken van het Nibud hen daarbij helpt. Inmiddels zijn 125 gemeenten bij dit initiatief aangesloten. In 2014 begon de gemeente Rotterdam als eerste; de gemeente Steenwijkerland is onlangs gestart.

Even voorstellen
Maarten Struijvenberg is wethouder Werkgelegenheid en Economie van gemeente Rotterdam. Armoedebeleid valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Wat zijn de speerpunten in uw portefeuille?
‘Werkgelegenheid en Economie. Armoedebeleid heb ik ook onder mijn hoede. Mijn visie is dat de beste weg uit de armoede die van werk is. 

Welke activiteiten heeft u daarbij gericht op de preventie en aanpak van armoede en schulden?
`De gemeente Rotterdam maakt werk van het vergroten van de bekendheid van preventie-instrumenten, en van het laagdrempeliger maken van de toegang tot de gemeentelijke schulddienstverlening. Wij beginnen al op de Rotterdamse basisscholen met het inzetten van preventieactiviteiten: voorlichters van de Kredietbank Rotterdam geven daar geldlessen aan kinderen in de groepen 7 en 8. Ook worden er voorlichtingen en trainingen gegeven over omgaan met geld en schulden op het vmbo, mbo en hbo. Daarnaast werken we samen met het Jongeren Informatie Punt om zo meer bekendheid te geven aan preventie-instrumenten en aan onze schulddienstverlening. Via de gemeentelijke website bieden we bijvoorbeeld informatie aan over schuldpreventie en aanpak van schulden. Een voorbeeld hiervan zijn de geldplannen van Startpunt Geldzaken. De geldplannen zijn een belangrijk onderdeel van de preventieactiviteiten die wij als gemeente
Rotterdam inzetten om financiële problemen te voorkomen. Het mooie van deze geldplannen is dat ze gebruikt kunnen worden door alle Rotterdammers. Er zijn geldplannen voor verschillende huishoudtypes en inkomenssituaties, en ze zijn bruikbaar voor mensen met of zonder financiële problemen. Dus ze zijn zowel geschikt om schulden te voorkomen, als voor mensen die willen weten hoe ze anders met geld om kunnen gaan. Het voordeel van de geldplannen is dat Rotterdammers deze gewoon thuis kunnen invullen, op een moment dat hen uitkomt. Daarom ben ik erg blij met de twee nieuwe geldplannen die op 2 november j.l. zijn gepresenteerd. Dat zijn de plannen Rondkomen met kinderen, met voorzieningen voor ouders om kinderen optimaal te laten participeren en Studie (klein)kinderen, met tips voor (groot) ouders om slim te sparen voor de studie van hun (klein)
kinderen. Met behulp van die geldplannen kunnen we nogmeer Rotterdammers bereiken.

Het is een simpele, laagdrempelige en doeltreffende manier om burgers te helpen bij hun financiën. Zowel inwoners van gemeenten als professionals, die de plannensamen met hun klanten invullen, kunnen hier gebruik van maken. Door de geldplannen aan te bieden op de gemeentelijke website bieden gemeenten burgers de kans om zelfstandig aan hun financiën te werken.’

Even voorstellen:
Dieke Frantzen, wethouder in de gemeente Steenwijkerland


Wat zijn de speerpunten in uw portefeuille?
‘Sociaal Domein (met name WMO en Jeugd), Gezondheidsbeleid
en Huisvesting onderwijs.’

Welke activiteiten heeft u daar bij gericht op de
preventie en aanpak van armoede en schulden?

‘Wij hebben de afgelopen periode een aantal activiteiten uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en schulden in onze gemeente. Zo hebben we
met tien organisaties in onze gemeente een ketenaanpak armoedebestrijding en schuldhulpverlening opgezet, waarbij ook nadrukkelijk vrijwilligers zijn betrokken. Daarnaast werken we vanaf 1 januari met één organisatie
voor sociaal werk die de spil wordt in sociaal domein. Via gebiedsgericht werken zal de focus nadrukkelijk komen te liggen op vroegtijdige signalering van problematiek waaronder ook armoede en schulden. We gaan er vanuit dat Startpunt Geldzaken hier een mooie aanvulling op zal zijn. We denken dat de geldplannen prima passen in ons preventiebeleid. Wij geven hiermee inwoners de mogelijkheid zelf inzicht te krijgen in hun financiële situatie. We
hopen daarmee dat ze, als dat nodig is, op tijd maatregelen treffen als hun inkomen verandert.’
 

Startpunt Geldzaken organiseert twee bijeenkomsten speciaal voor wethouders om u te informeren over de geldplannen:
• Donderdag 8 maart van 14.00 tot 15.30 uur
• Dinsdag 13 maart van 14.00 tot 15.30 uur
• Bij het Nibud in Utrecht,
Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht

Aanmelden voor deze bijeenkomst kunt u bij
Chris Schwencke via cschwencke@nibud.nl.
Bij hem kunt u ook voor vragen terecht.

U bent hier

Deel deze pagina