Menu

Actualiteitencolleges voor visie en verdieping

In 2018 lanceert de Wethoudersvereniging een nieuwe activiteit. In navolging van het succes van de Woensdag Wethoudersdagen en de leergang Politiek Bestuurlijk
Management op Post-HBO niveau, gaat de Wethoudersvereniging nu een verdiepende reeks actualiteitencolleges organiseren.
In deze reeks colleges gaan wij met gerenommeerde instituten in op ontwikkelingen en vraagstukken in de omgeving van of van invloed op de lokale bestuurder. Hierbij denken wij aan instituten als het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP over ontwikkelingen in de samenleving, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over maatschappelijke scheidslijnen, het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) over ondermijning en integriteit (ontwikkelingen in de onderwereld), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over ontwikkelingen rond formatieprocessen en ander actueel onderzoek en het ministerie van BZK over actieplan lokale democratie.
Wij zijn nog volop bezig met de definitieve programmering, maar wilden u alvast aankondigen op welke data wij inzetten voor deze reeks. Ook kunt u bij dezen alvast in interesse kenbaar maken, zodat wij u actief op de hoogte kunnen houden van de vorderingen.

U kunt zich alvast digitaal inschrijven via dit formulier.

Data: 
Actualiteitencollege 1: Woensdag 16 mei 18
Actualiteitencollege 2: Woensdag 6 juni 18
Actualiteitencollege 3: Woensdag 12 september 18
Actualiteitencollege 4: Woensdag 3 oktober 18
Actualiteitencollege 5: Woensdag 12 december 18

Alle colleges beginnen om 16.00 uur en eindigen rond 20.00 uur en zal worden voorzien in een lichte maaltijd.

Kosten: Voor deelname aan deze reeks (5 bijeenkomsten) vragen wij van leden een bijdrage in de kosten van €450,- (exclusief BTW). Voor deelname van losse modules vragen wij een bijdrage van €145,- (exclusief BTW).
Niet leden betalen voor de reeks van 5 bijeenkomsten €950,- (exclusief BTW)
of voor losse modules €250,- (exclusief BTW).

Locatie: Centraal in het land

U bent hier

Deel deze pagina